Benefit pro zaměstnance

KURZ „JAK SE ZBAVIT STRESU a zažívat ve svém životě více radosti“

Chcete, aby vaši zaměstnanci:

 • naučili se lépe pracovat se stresy běžného dne
 • znali kompenzační cviky na bolesti těla
 • měli častěji dobrou náladu - dokázali si sami poradit s nástrahami pracovního života
 • dokázali řešit problémy s nadhledem
 • vnímali, že mají život ve svých rukou
 • naučili se cviky, které jim pomohou s bolesti páteře a kloubu
 • v konečném důsledku měli zvýšený pracovní výkon

Když se rozhlédneme kolem sebe a zadíváme se na život kolem nás, jako kdybychom už nedokázali být opravdu šťastní a spokojení. Místo toho zažíváme všudypřítomný stres a napětí, které mohou plynout jak z pracovního nasazení, tak i z naší konkrétní rodinné či životní situace.  Naše napětí se pak projevuje jednak zvýšenou tendencí upadat do nemocí, jednak vznikem všemožných fyzických bolestí - od hlavy, ramenou, až po různé částí zad a kloubů… Dokud totiž my sami nedokážeme pracovat s naší myslí a ovládat naše myšlenky, které jsou skrytým zdrojem psychosomatických potíží, nedokážeme dosáhnout radostného a plnohodnotného života bez stálých fyzických i psychických obtíží.

Benefity jako sauna, masáže, sportovní aktivity zaměstnance motivují, avšak jejich účinek je krátkodobý. My vám nabízíme unikátní kurz, který dokáže s vašimi zaměstnanci pracovat dlouhodobě!

Náš kurz „JAK SE ZBAVIT STRESU a zažívat ve svém životě více radosti“ je zcela unikátní, jelikož vychází z naprosto přirozených, funkčních a logických principů fungování těla a mysli. Po dobu 10 týdnů budeme pracovat na tom, jak získat trvalou životní radost a tělesnou pohodu.

Kurzem o zvládání stresů
prošli zaměstnanci těchto firem:

Pro koho je on-line kurz
"Jak se zbavit stresů" určen

 • Osoby pracující na psychicky náročných pozicích (vedoucí pracovníci, manažeři, obchodníci, podnikatelé, poradci, ...)
 • Každého, kdo se nachází pod tlakem stresových situacích v práci či doma a chce tuto svou situaci změnit
 • Časově vytížené rodiče

Co čeká vaše zaměstnance

během on-line kurzu?

 • 10 týdnů intenzivní práce sama nad sebou
 • Objeví témata, která je tíží
 • Objeví schémata, která jim berou energii a způsobují napětí
 • Naučí se zbavovat svého strachu
 • Naučí se nesoudit druhé ani sami sebe
 • Naučí se, jak se zbavit křivd z minulosti
 • Naučí se získávat energii během krátké chvíle
 • Naučí se používat svůj dech pro držení páteře
 • Naučí si sami pomáhat s bolestí zad a hlavy
 • Cviky budou mít neustále při sobě
 • Naučí se cvičení na každou část těla

Podrobný program kurzu

10 týdnů se budou věnovat sami sobě a práci se svojí myslí a tělem. Naučí se:

1. Týden

Mysl: Naučit se vnímat obranné mechanismy své mysli je počátkem cesty za poznáním sebe sama. Budeme si uvědomovat, v jakých situacích reagujeme na napětí a jakou formou - vše si zapisovat a následně si tyto informace i sami vyhodnocovat.

Tělo: Správný způsob dýchání je základní podmínka pro správnou stabilitu v páteři. Pokud tedy dýcháme správně při sezení, stoji, zvedání břemen nebo cvičení, tak si svou páteř sami chráníme a méně nás bolí. Naučíme se správný dech v nejjednodušší pozici.

2. Týden

Mysl: Ve druhém týdnu budeme sledovat, jaké situace v nás vytvářejí napětí, a naučíme se první techniku, která nám umožní nahlédnout do plně zautomatizovaných vzorců chování, pomocí kterých vyhodnocujeme životní situace. Díky této technice budeme schopni rozklíčovat, jaké zdroje uvnitř nás způsobují naše negativní emoce a ztrátu energie.

Tělo: Tento týden budeme sledovat místa na těle, kde vnímáte tuhost až bolest. Je důležité, abychom začali být k těmto místům všímaví. Hodně napoví o důvodech naší bolesti zad a pomohou nám se z ní rychleji zotavit. Můžeme se v nich např. naučit lépe povolit…

3. Týden

Mysl: Třetí týden si ukážeme techniku, pomocí které můžeme rozlišit, jaké konkrétní vnější vlivy nám berou energii, čeho se bojíme, co nás vyčerpává, ale i co si nechceme přiznat… Naučíme se pojmenovávat oblasti života, se kterými musíme pracovat, abychom se mohli dostat do životní radosti.

Tělo: Tento týden si řekneme, co s naším tělem dělá, když nedýcháme správně. Kde se objevuje ztuhlost? Kde se pak páteř přetěžuje? A co je tedy nejčastější důvod bolesti v zádech? Začneme i s jemným strečinkem pro uvolnění páteře.

4. Týden

Mysl: Je známo, že strach je špatný rádce. Strach je fenomén, který si neseme z dětství a který destruuje naši osobnost. Strach je příčinou řady bolestí, onemocnění i konfliktů mezi lidmi. Ve čtvrtém týdnu si ukážeme jedinečnou techniku, která nám při poctivém používání pomůže zbavovat se strachů a začít vnímat život úplně jiným, nezastřeným pohledem.

Tělo: Tento týden se budeme učit, jak narovnat páteř a rozhýbat jí v předozadním směru. To znamená, že se naučíme, jak se nehrbit. To vede k povolení hrudníku i krční páteře. Záda mají šanci se konečně uvolněně narovnat. Pokračujeme tak v budování stability v trupu.

5. Týden

Mysl: V pátém týdnu si ukážeme techniku, která nám umožní pojmenovat klíčové životní situace, které měly významný vliv na tvorbu naši vlastní osobnosti. Plně si uvědomíme, proč se dnes chováme tak, jak se chováme a proč vyhodnocujeme životní situace určitým způsobem, což je důležitým předpokladem na cestě k životní radosti.

Tělo: Střední záda (mezi lopatkami) bývají hodně ztuhlá. Mnohdy si to ani neuvědomujeme. Nesnadné jsou i cviky na její rozhýbání. Proto jim věnujeme pozornost i tento týden a pokračujeme v jejich uvolnění.

6. Týden

Mysl: Už Platón říkal, že je údiv počátek každé komunikace a zároveň i veškerého poznání. V šestém týdnu se naučíme techniku vycházející z údivu, která nám umožní velmi rychle získat energii, kterou jsme mohli ztratit nepříjemným rozhovorem, myšlenkou, zážitkem… Tato technika nám umožní dostat se rychle ze špatné nálady a vnímat jedinečnost každodenního života.

Tělo: Zdravá a bezbolestná páteř se umí dobře otáčet. Umí to kojenec v 8. - 9. měsíci života. My dospělí jsme v rotaci páteře často ztuhlí. Proto se budeme věnovat rotaci a jak ji vycvičit. Tím je páteř pevná, odolná a zároveň správně pohyblivá.

7. Týden

Mysl: Během našeho života jsme mohli potkat řadu lidí, kteří nám ublížili, podvedli nás, pomluvili atd. My z toho můžeme cítit bolest, zlobu, zahořklost…, což jsou emoce a pocity, která nám vždy berou energii a radost ze života. V sedmém týdnu budeme trénovat techniku, která nás naučí odpustit druhým a konečně se vymanit z okovů minulosti. Díky odpuštění dokážeme prožívat radostné dny bez zloby a soudů.

Tělo: Tento týden se podíváme blíže na stabilitu spodní části trupu, pánve a kyčlí. Je to mnohdy rozhodující faktor, který nás ochrání před bolestí spodní páteře, pánve, kloubů a kyčlí. Je třeba vycvičit zapojení svalů na nohách. A pak už nás bolest spodních zad nepřekvapí.

8. Týden

Mysl: Každý z nás ve svém životě udělal řadu omylů, chyb a způsobil druhým bolestivé stavy, které si můžeme vyčítat a za které sami sebe můžeme odsuzovat. Takže nejen odpustit druhým, ale i sami sobě, je nezbytnou součástí naší cesty k trvalé životní radosti. V osmém týdnu se naučíme techniku, která nám umožní nejen uznat vlastní vinu, ale zároveň se zbavit veškerých soudů a zloby k sobě samému. 

Tělo: Svaly a jejich spojení (řetězce) fungují v těle odshora dolů. Např. na stabilitu kolene má významný vliv pohyb a stabilita páteře mezi lopatkami. Je zásadní vědět, kdy je třeba zapojit více svalů do cvičení a kdy stačí cvičit izolovaně např. pouze stehenní sval. Ukážeme si, jak posilovat svaly v celém řetězci, aby se naučily stabilizovat vám celý trup i kyčel a koleno. Na závěr si přečteme email od mého pacienta, který když neměl čas na své domácí úkoly, vrátily se mu jeho neurologické a bolestivé potíže.

9. Týden

Mysl: Může se stát, že jdeme po ulici, cestujeme dopravním prostředkem, jedeme autem a během chvíle v myšlenkách odsoudíme člověka, který dělá něco, co se neslučuje s naší představou. Tyto rychlé myšlenky nás pak vedou k zlobě, která nám v konečném důsledku vždy bere energii. V devátém týdnu se naučíme techniku, která nám ukáže, jak nesoudit druhé, čímž přestaneme nadále ztrácet každodenní energii i životní radost.

Tělo: Protože už víte a zažili jste si hodně ze základních principů práce se svaly, tento týden si řekneme, jak narovnat páteř v autě a při sezení na židli.

10. Týden

Mysl: V desátém týdnu použijeme techniku, která nás naučí udržet si radost i během činností, která by nás normálně nebavily. Díky tomu si udržíme energii a pohodu v průběhu celého dne a ne pouze během situací, které nás skutečně baví. 

Tělo: Tento týden budeme řízeně relaxovat. Uvědomíme si, jakou kontrolu máme nad svým tělem. Jak dokážeme uvolnit různá místa na těle. Umění povolení nám přinese osvěžení, úlevu a odhození batohu tíže a stažení. Naučíme se tak lépe povolit v životních situacích, jako jsou např. řízení auta, sezení na poradách, sport apod. Pomáháme si tak nepřetížit svůj pohybový aparát a “odpočívat” v denních činnostech.

Co říkají účastníci kurzu?

Než jsem absolvoval kurz Jak se zbavit stresů, tak mě trápil konstantní stres v práci. Projevovalo se to zvýšenou váhou až do bodu, kdy jsem se nevešel do kalhot a měl jsem trvalé píchavé bolesti v zádech. Chtěl jsem vědět, jak s tím pracovat protože jsem nechtěl za pár let skončit v nemocnici s nějakým infarktem. Tento kurz naprosto předčil mé očekávání! Byl plný naprosto logických a každému srozumitelných postupů, technik a cvičení, které můžete vzít a prakticky IHNED ve svém životě používat. Tento kurz doporučuju každému. Každému, kdo opravdu chce vědět, jak pracovat s každodenním stresem pomocí tělesných tak i duševních cvičení, mít možnost si ihned dobít energii a to vše pomocí účinných metod a cvičení. Pro mě osobně největší poznatek z kurzu je, že tu opravdovou životní radost (ne tu povrchní americkou „oukej“ radost) si musíme najít každý sám v sobě (jenom vědět, jak na to), nikdo nám ji na podnose nepřinese! Udělejte prosím pro sebe to, že se IHNED na ten kurz přihlásíte, věřte mi, že nebudete litovat.
Ing. Slavomír ČernýŠKODA AUTO
Když mně v práci byl nabídnut nový benefit kurz o tom, jak se zbavit stresu, říkala jsem si, co bude za on-line kurz... Pustila jsem se do něj a musím říct, že jsem objevila úplný podklad! Techniky v kurzu jsem si osvojila a naučila je i členy mé rodiny a přátele. Musím říct, že mi kurz pomohl zvládat stresy v práci a jsem celkově vyrovnanější. Tento kurz přispěl i k větší pohodě v práci a mnoho problémů umíme řešit lépe než dříve. Chtěla jsem Vám Milane a Tomáši moc poděkovat za to, co děláte, má to obrovský smysl. Veronika Tomešová
Veronika TomešováManažer

Organizační záležitosti

Organizace kurzu: Kurz je rozdělen do 10 týdnů. Každý týden dostanou 2 video lekce - 1 pro mysl a druhou pro tělo. Součástí jsou i pracovní sešity.

Čas: Záleží jen na zaměstnancích, jak a kdy budou studovat/pracovat. Je to plně v jejich rukou. Lekce jsou dokonce ve formě mp3, takže si je mohou nahrát do telefonu/tabletu/auta a poslouchat kdekoliv na cestách.

Cena: Odvíjí se od množství požadovaných přístupů. Zavolejte nám na telefon 774 041 396 pro další informace.

Přístup: Lekce jsou pro vás přístupné po dobu 1 roku.

Kontakt: Mgr. Monika Černá, Ph.D. - marketing Dovychovat, [email protected], 774 041 396

Kdo jsou lektoři kurzu

Myšlenka portálu Dovychovat vznikla po našich mnohaletých zkušenostech z klinické praxe v ordinacích. Našima rukama "prošly" tisíce dětí i dospělých, které sužovaly bolesti těla (záda, hlava, vadné držení těla a jiné) a trápení v oblasti psychiky (strachy, nevypořádání se s minulostí, nejistota z budoucnosti, partnerské problémy, ztráta smyslu života atd.)

Milan Studnička
Autor tréninku

Tomáš Rychnovský

Autor tréninku

Tomáš Rychnovský

V pořadu Snídaně s Novou

Milan Studnička

v pořadu Sama doma

Tomáš Rychnovský

Flowee festivalové studio

Milan Studnička

pro ČOV - Hra jako odraz reality