Jak na UTM parametry

UTM parametry jsou parametry, které se dodávají do URL adresy proto, aby se návštěvnost z těchto odkazů propsala správně do Google Analytics. GA. GAček. Prostě do analytiky.

Jaké jsou typy UTM parametrů

utm_source = ZDROJ návštěvnosti
utm_medium = MÉDIUM
utm_campaign = KAMPAŇ
utm_content = OBSAH

Pro většinu odkazů používáme první 3, čili source, medium a campaign

Čistá URL bez utm parametrů je pak např. https://www.dovychovat.cz/ a po přidání UTM parametrů vznikne
http://www.dovychovat.cz/?utm_source=facebook&utm_medium=timeline&utm_campaign=recept-na-vztek-a-vzdor
což když se zabalí do zkracovače URL, vznikne https://is.gd/grDYQH 

UTM pro postování na sociální sítě

Použij generátor UTM:
https://tilda.cc/utm/ - používej jako “shorten” is.gd (Ty zbylé dva NEpoužívat)
bit.ly - druhá varianta, je třeba se zaregistrovat dopředu a neumí parametr "content"

Your URL address
použij normální URL kopírováním z prohlížeče (ctrl C+V), ale nezapomenout překliknout na HTTPS

Required parameters
utm_source
facebook

utm_medium (aneb kam přesně vkládám odkaz)
FB stránka Dovychovat: timeline

FB stránka Restart muže: timeline_restart-muze

FB diskuzní skupina: group

FB Klub dovychovaných rodičů: group_klub

FB Koch: group_koch

FB skupina Táta s velkým T: group_tata

FB skupina Restart muže za 5 týdnů: group_restart-muze-za-5-tydnu

FB skupina Restart muže - podpůrná skupina: group_restart-muze-podpurna-skupina

FB skupina Vyřízená máma: group_vyrizena-mama

FB skupina Letní kurz 2020: group_letni-kurz-2020

FB skupina Letní kurz 2021: group_letni-kurz-2021

FB skupina Letní kurz 2022: group_letni-kurz-2022

FB skupina kurz o výchově: group_kurz-o-vychove

FB osobní Sláva: slava

FB osobní Oli: oli

FB osolní Milďa: milda

FB osobní Moni: moni

FB osobní kdokoliv: kdokoliv

FB messenger: messenger

utm_campaign
-> tvar je nazev-kampaně_co-postuje-kdo-postuje-kdy ale není to tak striktní jako u média a source, hlavně ať je z toho znát, kdo to postnul a co tam vlastně postnul

- prosím zachovejte tvar jmen, Milďa bude vždy milda, Moni moni, Sláva slava, Oli oli. 

- když jde o vysílání, napište tam slovo “vysilani”

Příklady utm_campaign:
tata-s-velkym-t_slava-1405

koch_milda-2004

posting_oli-1505 (třeba takhle když to není k žádné kampani)

lkpz_vysilani-oli-3105

vyzva-tata_slava-0606 

vyzva-jak-vychovat-kluka_moni-3007

klub-akce_

 

UTM pro emaily

utm_source=newsletter VŽDY!!!

utm_medium=e-mail   VŽDY

utm_campaign  SE VŽDY MĚNÍ VIZ NÁVOD NÍŽE

KAMPAŇOVÉ EMAILY

bez diakritiky
malá písmena
bez speciálních znaků - bez tečky, lomítek atd.
napřed název kampaně, za podtržítko předmět mailu

Vzor:    
tata-s-velkym-t_predmet-mailu

restart-muze-ve-vztahu_predmet-mailu

letni-kurz-pro-zeny_predmet-mailu

vyzva-jak-vychovat-kluka_predmet-mailu

ONBOARDINGOVÉ EMAILY

Co je onboarding?
Když už si lidi kurzy koupí, chodí jim onboardingové emaily. Ty jsou nastavené ve smartkampaních. Mají časování, po kolika dnech se pošlou od té doby, co si člověk kurz koupil. A taky mezi ně patří ty, které říkají, že se otevřel další modul.

bez diakritiky
malá písmena, bez háčků a čárek
bez speciálních znaků - bez tečky, lomítek atd., žádné 26.5.
napřed slovo onboarding, pak název kampaně, za podtržítko předmět mailu
datum poraden/zoomu se píše stylem 1105 jakožto 11. květen, rok netřeba dodávat 

Vzory:

    Táta s velkým T:    onboarding-tata_predmet-mailu

    Restart ve vztahu:    onboarding-restart-vztahu_predmet-mailu

    Jde to i bez křiku:    onboarding-bez-kriku_predmet-mailu

    KOCH:            onboarding-koch_pozvanka-na-vysilani-2503

EMAILY PO AUTOWEBINÁŘI

bez diakritiky
malá písmena
bez speciálních znaků - bez tečky, lomítek atd.
napřed název webináře, za podtržítko předmět mailu
 Vzory:

    Jak zachránit vztah:    jak-zachranit-vztah_zaznam

    Tajemství:        tajemstvi-ve-vychove_zaznam-po-vysilani