Autor Lenka Trkalová

O autorovi

Pomáhám nalézt konstruktivní řešení v oblasti rodinného práva.
právnička

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod – praktické kroky O rozvodu manželství rozhoduje soud na návrh jednoho z manželů. Pokud se rozhodnete pro nesporný rozvod, budete potřebovat kromě Návrhu na rozvod manželství ještě tyto 2 dokumenty: Dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti /nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství (tu pak schválí opatrovnický soud svým rozsudkem v opatrovnickém řízení) Dohoda o vypořádání majetkových vztahů a úpravě společného bydlení...

Celý článek
rozvod

Rozvod a rozchod – jak postupovat

Rozvod a rozchod – jak postupovat Jste rozhodnuti se rozvést nebo rozejít (v případě nesezdaných párů, které spolu vedou společnou domácnost nebo mají nezletilé děti. Pro jednoduchost je v textu uváděn rozvod, proces při rozchodu je až na drobné výjimky obdobný. ) Prvotní fáze je za vámi a nyní je třeba konstruktivně rozhodnout, jakým způsobem budete dále postupovat. Nastává teoretická...

Celý článek
rozvod

Rozvod a rozchod – Rozhodnutí a co dál

Rozvod Rozhodnutí k rozvodu (či se rozejít) a přiznání sám/a sobě, že udržet manželství již nemá smysl nebo to jeden či druhý z manželů již nechce, je velice těžké, bolestné a současně i velmi úlevné. Pokud jeden z vás učiní tento krok, po čase, který je třeba na vyrovnání se s rozhodnutím ukončit manželství, obvykle přichází spousty otázek… co tedy dál?   Otázky, které Vám...

Celý článek