Školní aktovka – první přetížení páteře u dětí?

Školní aktovka je v podstatě první velkou posilovnou pro děti.

I když děti nemají toto břímě na zádech celý den, jedná se o způsob přenesení pomůcek do a z školy, tak je to stejně silné téma pro jejich maminky. Dostávám i z tohoto ranku mnoho otázek, proto si o této otázce pojďme napsat pár vět.

Svaly se zapojují podle úrovně naladění mozku

Svalově kostěný systém se po narození vyvíjí zejména do šesti let, poté se vyvíjí koordinační a další schopnosti těla.

Svalový systém, který je oporou pro kosti (páteř, koleno, plosku nohy apod.) je hned od narození pod vlivem programu, který postupně zapojuje svaly do funkce. Dělá to mimovolně. Děťátko, kojenec nemusí myslet na to, že má zapojit sval kolem lopatek, bránici pro dýchání a nebo svaly kolem páteře nebo na stehně. Během prvního cca roku a půl se mu mají automaticky zapojit nejrůznější svaly.

Jedna svalová skupina je zapojena automaticky hned po narození. Proto novorozené dítě je schopno pouze schouleně ležet na bříšku a globálnější či cílené pohyby zatím neudělá. Pokud vše probíhá správně, zapojuje se od 6.-8. týdne druhá svalová skupina, které v zapojení doplňuje již zmíněnou první skupinu svalů. Proto se dítě začíná vzpřimovat, zvedat hlavičku, nastavuje se jinak postavení páteře či pánve a mění se funkce ručiček a nožiček.

Tříměsíční svaly rozhodují o budoucím stavu páteře

Právě již v tomto věku nastavuje popisovaná svalová koordinace základní zapojení svalových tahů do funkce, které již v období třetího měsíce věku určují, jak se může páteř chovat ve vyšším věku. Tyto svaly a jejich kvalitu zapojení je tedy velmi důležité ohlídat, aby společně vytvářely prvotní bázi pro stabilní, pevnou a ohebnou páteř.

Pro diagnostiku všech svalových souvislostí je potřeba speciálních kurzů pro fyzioterapeuty a proto nebudu popisovat přesně co vše se dá na kojencích pozorovat a vyšetřovat. Pro ilustraci se podívejte, jak by měl každý kojenec být schopen „pást koníčky“ ve 3.-4 měsíci.

 

Samozřejmě pohybový vývoj pokračuje dále a přináší s sebou další koordinační možnosti zapojení svalů. Vše směřuje k tomu, že páteř bude stabilní a rovná při chůzi a bude schopna všech pohybů při sportu.

Odraz kojeneckého vývoje ve vyšším věku

Pokud rodič a dítě „splní“ principy správného svalového vývoje u kojence, je velmi pravděpodobné, že ve starším věku 3-6 let, nebude dítě vykazovat odchylky v držení a pohybu. Samozřejmě vlivů na držení páteře je více, mj. hraje podstatnou roli komunikace a vztah k dítěti směrem od lidí, kteří s ním přicházejí do styku.

Aktovka jako nákaza pro páteř?

Pokud vezmu v úvahu, že každé dítě splní zdravý pohybový vývoj (což není pravda, odchylky různě závažného charakteru jsou u cca 40% dětí), samotná aktovka váží cca 900-1200 g. K tomu váha pití, sešitů i knížek se může lišit, ale reálně může vše vážit od 3 kg (na prvním stupni) do 6 kg a víc (na stupni druhém). Celková váha není jako absolutní číslo nic moc těžkého, ale zkuste si tuto váhu nést v ruce či na zádech a mít cca 20 kg živé váhy (odpovídá dítěti v 6 letech). K tomu ještě hloubka aktovky, která dítě převažuje dozadu. Zakřivení páteře se tak může celkem jednoduše měnit.

Nošení aktovek i na zdravém funkčním zapojení svalů není žádná legrace. Nemůžeme říct, že by páteř nepřetěžovalo Tím spíše, pokud děti vykazují odchylky v důležitých funkčních vlastnostech svalů. Pak jim nošení aktovek a dlouhé sezení ve školách škodí. O absenci pohybu v tomto věku se píšou dlouhé články a vedou nekonečné diskuse. Pokud ale bude vzdělávání a výchova dětí založena na stejných principech jako dnes, nemůžeme čekat nijaké zlepšení. Takže, lepší je se postarat o to, aby pohybový vývoj dítěte byl dobrý.

Tomáš Rychnovský
Jsem fyzioterapeut. Léčím bolesti všemožně v těle. Používám holistické metody, které jsem se naučil od světoznámých odborníků při studiu fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už více než 17 let úspěšně léčím bolesti páteře, kloubů a dalších míst na těle. V případě potřeby rovněž provázím pacienty porozuměním řeči těla a jak jejich tělesné obtíže mohou souviset s tím, co v mysli prožívají.
Komentáře