Strach

Oli Studničková - vrba

O strachu, jako obranném mechanismu při záchraně života před útočícím mamutem, si můžeme přečíst v mnoha literaturách. Nebudu přepisovat články, které máte jistě přečtené nebo si je jednoduše najdete. V současné době nejsme tak často, jako kdysi dávno, v ohrožení života, přesto mnohé z nás strach doprovází někdy i každý den. I u mě byl strach dlouhodobým společníkem (a jistě si mě i nyní občas najde). Limitoval můj svobodný vývoj, posouvání k větší pohodě, smysluplnosti a hlavně radosti. Držel mě v pasti, v napětí, učil mě neustálému obhajování a argumentování, proč to a to neudělám, abych se zbavila problémů ve svém nitru...

Strach se odráží i na těle

Ze svého vývoje vnímám, jak strach souvisí se vším, co nám může brát energii. A z toho pramenící nízké sebevědomí, nedostatek energie, vleklý stereotyp, sebeobviňování, neschopnost udělat změnu, přílišná poslušnost, manipulace druhými a můžete najít i další. Jistě v tom obrovskou roli hraje, v jakém naladění jsme byli vychováváni. Jestliže jsme neprožívali dostatek lásky a porozumění od rodičů a spíše byli formováni pomocí zákazů, příkazů, nekomunikace a nepochopení, pak se dá očekávat, že nás strach může válcovat. A to, aniž bychom si to plně uvědomovali.

Strach můžeme vnímat v mnoha oblastech našeho života... Strach komunikovat, dělat menší či větší změny, strach ze ztráty (práce, blízkého, komfortu...), z něčeho nového, z nejistoty, z vystupování před lidmi, z nepřijetí... Až můžeme být časem válcováni takovými zdánlivými maličkostmi jako je strach ze změny oblečení, účesu, strach ze strachu... Pomalu ale jistě nás to může ubíjet, až tuto situaci můžeme přirovnat k tzv. žabímu syndromu. Tak dlouho a pomalu se budeme dostávat do varu, až si bohužel nemusíme všimnout toho, že se vaříme ve vlastní směsi strachu, podceňování a únavy.

Není žádným tajemstvím, že se strach velmi často odráží na našem těle ve fyzických problémech. U mě to byly často zažívací problémy a vleklá nespavost. Pokud ale nepodceníme signály, které vysílá naše tělo a vnímáme, že strach je ten limitující činitel v našem rozvoji, ať již v práci nebo v osobním životě, je to pro nás velmi důležitý moment na cestě ke změně vedoucí k větší radosti a spokojenosti.

Strach často bere energii

Práce na mém strachu pomocí velmi účinných technik byl velký krok k tomu, abych mohla udělat ve svém životě změny. Ty mě velmi nastartovaly. Naprosto souhlasím se rčením “Zavřeš-li jedny dveře, otevřou se druhé”. Skvělá zpráva je ta, že se dá výborně pracovat se svou hlavou. Vydržíme-li, docílíme trvalých změn, které nás posílí na cestě za štěstím a hlavně zdravím duševním a tím pádem i fyzickým.

Pokud vnímáte, že se vás toto téma týká, a že vám strach často bere energii, zastavte se. Zkuste to začít řešit. Třeba na začátek jen tím, že si vypíšete, které strachy vás v životě i každodenně doprovázejí. Začnete-li, jste na cestě a já vám držím palce! Pokud chcete na sobě pracovat více, klikněte na tlačítko níže.