Pojďme zažívat daleko více životní radosti.

Jste u nás poprvé? Tak klikněte na tlačítko níže
a získejte spoustu materiálů, které Vám pomůžou.

Co děláme

Vyberte si téma, které vás trápí

Hlava

Témata spojená
s naší hlavou.

Více informací →

Tělo

Témata spojená
s naším tělem.

Více informací →

Výchova

Témata spojená s rozdílnou výchovou.

Více informací →

Výživa

Témata spojená
s výživou.

Více informací →

Milan Studnička

Pracuji jako psycholog i lektor, realizoval jsem vzdělávací projekty v organizacích, mezi které patří Vodafone, KPMG, ČSOB, T-Mobile, Geis CZ, ČEZ a desítky dalších. Rovněž spolupracuji s Českým olympijským výborem na školení trenérů, pořádám kurzy o výchově dětí i kurzy o tom, jak dosáhnout životní radosti. Zároveň mám svou praxi, v rámci které pracuji jak s problémy dětí, tak i dospělých.  

V roce 2002 jsem dokončil magisterské studium trenérství na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V roce 2005 jsem dokončil program celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a stal se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých. V roce 2014 jsem dokončil magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V roce 2016 jsem dokončil pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní daseinsanalytický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Během své sportovní kariéry jsem dosáhl řady medailí z mistrovství republiky, mistrovství Evropy i mistrovství světa v šesti různých sportech (basketbal, americký fotbal, boby, flagfootbal, letní starty na bobech, euroteamy). Jsem rovněž českým olympionikem, jelikož jsem se účastnil Zimní olympiády v Salt Lake City 2002 v jízdě na bobech.

Tomáš Rychnovský

Jsem fyzioterapeut. Léčím bolesti všemožně v těle. Používám holistické metody, které jsem se naučil od světoznámých odborníků při studiu fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Škola mi moc dala a bavila, asi proto jsem promoval s červeným diplomem. 

Jsem žákem Prof. PaedDr. Pavla Koláře Ph.D., přednosty rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož jsem působil 10 let a kde jsem mohl vnímat základ pro nejnovější ověřené terapeutické postupy, které používám ve své praxi a stavím na nich přístup k léčbě těla. V době studií jsem měl možnost se pravidelně potkávat a diskutovat např. i s nestorem české i světové fyzioterapie Prof. Karlem Lewitem.

Během studia jsem se mj. zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch a zapojením bránice ve stabilizaci trupu.

Své znalosti a zkušenosti z oblasti tělesných bolestí neustále obohacuji o jejich psychickou složku. Mnoho stavů, které se např. v těle zobrazí bolestí, mají svůj primární důvod v mysli. Proto vyléčím i bolesti, nad kterými zlomili hůl mnozí odborníci. Vnímám pacienta celkově, s jeho životním příběhem. Jsem člověk, který lidem naslouchá a vede je k práci na sobě pro zdraví i spokojenost v životě.

Píšeme pro vás

Začtěte se do článků, dejte nám vědět zdali, jste si uvědomili něco o životě. 

Trupová stabilita je základem pro držení i pohyb páteře a dalších kloubů. Vyvíjí se již pár týdnů…
Celý článek
V únoru 2019 jsme v klubu Dovychovaných rodičů vyhlásili Tříměsíční redukční výzvu pro jednoho člena klubu. Ze…
Celý článek
Čas nám už nikdo nevrátí a já sama za svoji nevědomost zaplatila zbytečně 6 lety života, říkejme tomu zkušenost.…
Celý článek

Proč dovychovat?

Přečtěte si, proč vznikl náš projekt

Každý z nás si v průběhu svého života prošel celou řadou situací, které formovaly naši osobnost. Postupně jsme kvůli všemožným upozorněním, zákazům, příkazům, povinnostem a pravidlům začali ztrácet tu nádhernou radost ze života, kterou plíživě vystřídalo napětí, stres, smutek, vztek atd. Náš život začal postrádat dlouhodobé stavy radosti, které byly nahrazeny pouze krátkodobými pocity štěstí zejména v situacích, kdy se nám něco podaří, něco zažijeme nebo si něco koupíme.

Projekt DOVYCHOVAT má za cíl ukázat, jak najít radost v situacích, které se zdají být neradostné. Jak změnit automatické negativní reakce na stavy radosti, nadhledu a trvalé pohody. Jak přistupovat ke svému životu, ke svým partnerům i vlastním dětem tak, aby napětí vystřídalo smích…

A teď se podívejme na tělo. Když jsme byli malí, byly nám tak dva, tři roky, automaticky jsme věděli, kam máme dýchat. Měli jsme většinou optimální napětí svalů a tělesných tkání, takže jsme se ve vlastním těle mohli cítit dobře. Jenže jak život plynul, kvůli nevyvážené zátěži na tělo a rovněž kvůli psychickému tlaku, spěchu, všemožným strachům, smutkům a zlobě se automaticky postupně změnila funkčnost našich svalů. Což znamená, že místo abychom si své tělo a jeho aktivity užívali, mnohdy cítíme různé bolesti v zádech, v kloubech, hlavy apod. Působením všech vlivů jsme přestali vnímat vlastní tělo. Dalo by se říct, že se tělo stalo pouhým dopravním prostředkem pro hlavu. 

Pomocí projektu DOVYCHOVAT chceme ukázat, jak se znovu naučit vnímat svoje tělo a svůj dech. Jak zapojit svaly, které vám vyléčí vaše bolesti a budou pomáhat při našich různorodých aktivitách. Jak se globálně starat o své tělo, aby nám dobře sloužilo, bylo uvolněné a my se na něj mohli kdykoli spolehnout...

Přidejte se k nám

Vstupte do klubu, vyřešte konečně své problémy a nastartujte si lepší život