Jak zvládnout období vzdoru

Období vzdoru – dvě slova, která mohou v rodičích vyvolat širokou škálu emocí. Někteří cítí bezmoc, jiní velkou frustraci, další únavu a vyčerpání. Jen málo rodičů si období vzdoru dítěte skutečně užívá.

V tomto zamyšlení se pokusím nastínit alespoň hlavní body, které vám pomohou k tomu, abyste dokázali období vzdoru vašeho dítěte dobře zvládnout. Myslete hlavně na to, že toto období, ačkoli náročné, je zásadním krokem v rozvoji nezávislosti a zodpovědnosti vašeho dítěte. Takže vzhůru na to…

1. Dívejte se na svět očima malého dítěte

Schopnost rodičovské empatie je jedním z hlavních pilířů dobře zvládnutého období vzdoru.  Je potřeba, abyste začali vnímat skákání a běhání dítěte jako projev radosti z pohybu. Hlasité mluvení dítěte jako radost z možnosti se vyjadřovat. Vzdor dítěte můžete vnímat jako vyjádření aktuální frustrace nebo potřeby nezávislosti. Takto bychom mohli pokračovat dále. Neustálé otázky si můžete přeložit jako radost z objevování nového a zároveň jako příležitost k dialogu s maminkou či tatínkem.

Tip: Učte se dítě „číst“. Pokoušejte se rozpoznat, kdy jeho vzdor pramení z únavy, hladu, nebo frustrace, a přizpůsobte svůj přístup. Zároveň zkuste sledovat, do jaké míry jste se na jeho nepohodě podíleli vy sami svým chováním či svou reakcí.

2. Vymezení hranic skrze uzavírání dohod

Stabilní a jasné hranice poskytují dětem pocit bezpečí. V období vzdoru, kdy děti testují limity, je důležité konzistentně uzavírat s dítětem dohody a důsledně vymáhat jejich dodržování. Buďte laskaví, ale zároveň důslední. Dítě tak emotivně cítí, že jej milujete a zároveň cítí bezpečí vaší rozhodnosti. Rodič, který stále mění svá rozhodnutí, nebudí v dítěti důvěru.

Tip: Učte se smysluplně dítěti vysvětlovat, jaké důsledky přináší jeho chování, když nedodrží dohodu.

3. Vlastní příklad

Děti jsou nejlepšími pozorovateli našeho chování. Nedělají to, co jim říkáme, ale především to, co nás vidí dělat. Proto je tak důležité, aby byl každý rodič pro své dítě vzorem hodným následování. Když sami nedokážeme zvládat své emoce, dítě se to nemůže naučit. Naopak budováním pozitivního vzoru v reakci na stres a konflikty podporujeme jejich schopnost regulovat vlastní emoce a chování.

Tip: Podívejte se na své chování a popravdě si řekněte, v čem nejste pro své dítě vzorem a odstraňte to.

4. Komunikace na úrovni dítěte

Otevřená a upřímná komunikace je klíčem k porozumění. Nemluvte dlouze, protože dítě neudrží pozornost dlouho. Buďte laskaví, struční a jasní. Používejte takové výrazy, kterým už dítě dokáže porozumět. A hlavně, v komunikaci se snažte o radostnou energii, jelikož děti jsou přitahovány těmi, kdo mají dobrou náladu.

Tip: Vyjadřujte své myšlenky jasně a jednoduše. Děti si lépe zapamatují krátká a jasná pravidla.

5. Tvoření pozitivního prostředí

Rodiče tvoří domácí prostředí, zatímco děti pouze reagují. Proto je potřeba si vždy uvědomit, že dítě je dokonalým zrcadlem prostředí, které rodiče vytvoří. Pokud je doma napětí, křik, smutek, únava – dítě se jen těžko může naladit na své rodiče a velmi často má projevy problémového chování. Kdeždo v rodinách, kde je hodně smíchu a pohody, fungují malé děti bez větších problémů. Bezpečné a podporující prostředí dává dětem prostor k prozkoumání svého světa, včetně svých emocí a reakcí. V takovém prostředí děti mohou vyjádřit své pocity a potřeby bez obav z odmítnutí či trestu.

Tip: Vytvořte „bezpečný prostor“, pracujte se svými emocemi a uvědomte si, že vaše nálada silně ovlivňuje chování dítěte.

Jak přežít období vzdoru?

Období vzdoru je obrovskou příležitostí k prohloubení našeho porozumění a vztahu s dětmi. Když toto období dobře zvládneme, nastavíme pohodové fungování mezi rodičem a dítětem na roky dopředu. Naopak, pokud toto období nezvládneme, může v dítěti vytvořit řadu obranných mechanismů, které jej mohou limitovat na desítky let dopředu.

Pokud vás toto téma skutečně zajímá, podívejte se na náš webinář. Jmenuje se Jak přežít období vzdoru a je zcela zdarma.

Mějte se krásně a držím Vám palce, ať toto období dobře zvládnete.

Milan

Milan Studnička
Pracuji jako lektor, psycholog. Ve své praxi se věnuji zejména zdravým, životem unaveným lidem, které učím zpátky získat radost ze života a energii, kterou bychom měli všichni mít. Realizoval jsem vzdělávací projekty v organizacích, mezi které patří Vodafone, KPMG, ČSOB, T-Mobile, Geis CZ, ČEZ a desítky dalších. Rovněž spolupracuji s Českým olympijským výborem na školení trenérů, pořádám kurzy o výchově dětí i kurzy o tom, jak dosáhnout životní radosti.
Komentáře