Komunikace po rozvodu

Rozvod je záludný. Všichni slibují, že se vám uleví. Čekáte možná, že se úleva dostaví okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu… odstěhováním… až děti povyrostou… až si najdete nového partnera… Jenomže druhý rodič vašeho dítěte zůstává rodičem napořád a je třeba spolu komunikovat spolu komunikovat.  A pokud možno co nejlépe vycházet i nadále. Může se dostavit zklamání nebo dopadnout vliv stresu způsobeného rozvodovým procesem, může se i podstatně zhoršit finanční situace. Dočasně se tedy může přitížit.

Je dobré si uvědomit, že situace je nová pro všechny strany a opět si nechat čas pro stabilizaci. 

Možná nastává čas připomenout si otázky, které nám pomohou učinit jeden další krok:

  • Jak to udělám, abych se cítil/a lépe?
  • Jak se dokážu co nejrychleji zvednout ze dna?
  • Jak zaženu svoje vnitřní démony a strachy?
  • Jak v sobě najdu zase klid a rovnováhu?
  • Jak zařídím, aby mi již neubližoval/a?
  • Jak uchráním děti, aby nevyrůstali ve strachu?
  • Jak vyřeším svoji finanční situaci?
  • Jak se vnitřně vyrovnám se svým pocitem selhání?

Doporučení pro komunikaci po rozvodu

Doporučuji také sdělit vaši situaci třídní učitelce dítěte /dětí, rozumný pedagog by měl rodinnou situaci pochopit i zohlednit např. při nestandardním chování či studijních výsledcích dítěte. Též by měl být schopen zasáhnout v případě nevhodných komentářů ze strany spolužáků. Není třeba, aby dítě čelilo zbytečně ještě dalším tlakům, když prochází už tak náročným obdobím.

U společné péče může pomoci sdílený kalendář, tabulka s aktivitami dětí, rozdělením času apod.

Možná zjistíte, že některému z členů rodiny nastavené fungování nevyhovuje nebo z praxe vyvstane potřeba jiného řešení. Můžete přijít na to, že striktně daný styk s dítětem není třeba držet tak rigidně, když jste schopni fungovat na bázi aktuálních potřeb dle dohody.

Žádná situace není bezvýchodná. Kdykoliv se změní poměry podstatným způsobem na jedné či druhé straně, může kterýkoli z rodičů podat Návrh na úpravu poměrů k nezletilý a např. žádat o změnu výše výživného, úpravu styku s dítětem apod. 

Podstatná změna poměrů znamená např. změna práce / výrazná změna výše platu jednoho z rodičů, nástup do školy, a s tím spojené větší výdaje, nemoc nezletilého dítěte- potřeba léků, soustavná péče, nemoc jednoho z rodičů – neschopnost dosahovat výdělku z doby rozhodnutí o rozvodu manželství, další dítě – nová vyživovací povinnost …. 

Neklaďte na sebe ani ostatní zvýšené nároky, stanovte si priority. Nebojte se říct o pomoc. Důležitá je komunikace. Jakkoli…osobně, telefonicky, písemně…mezi rodiči navzájem, a především mezi rodiči a dětmi. Mluvte s dětmi o nastalé situaci po celou dobu, sdělte jim (adekvátně jejich věku) co se děje, jak se cítíte, ptejte se, jak se cítí ony a co by potřebovaly.

Komunikace je cesta. „A cesta je cíl.“  

S ohledem na zkušenosti z oblasti rodinného práva, které jsem nabyla při své advokátní praxi, jsem se rozhodla pro spolupráci s vynikajícím rodinným terapeutem, psychologem Milanem Studničkou. (www.dovychovat.cz), který vám pomůže dosáhnout shody vedoucí k „dohodnutému“ rozvodu. Záměrně netvrdím, že cesta bude rychlá. Rychlá a instantní řešení dle mého názoru nebývají kvalitní a nemají dlouhého trvání. Velkou devizou pana Studničky je především fakt, že dokáže pomoci zvládnout rozvod nejen vám, dospělým klientům, ale hlavně – což je z mého pohledu zásadní – dokáže účastníky vést s ohledem na skutečné (nikoli právním řádem vykonstruované) zájmy dětí.

Více o autorce článku Lence Trkalové naleznete zde. Můžete si také přečíst článek Rozvod a rozchod – Rozhodnutí a co dál nebo Rozvod a rozchod – jak postupovat či také Nesporný rozvod

 

Lenka Trkalová
Pomáhám nalézt konstruktivní řešení v oblasti rodinného práva.
Komentáře